ใครเป็นบ้า

ใครเป็นบ้า Who is Mad? ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ จํานวน 5 ม้วน ฉายที่โรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท ผู้ประพันธ์ นายกระแส ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ภาพยนตร์ไทยเรื่องที่ 3 ของ กรุงเทพฯภาพยนตร์บริษัท เป็นหนังตลกเรื่องแรกของไทย หลวงภรตกรรมโกศล ประกาศรับเรื่องจากบุคคลทั่วไป และเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นของ นายกระแส...