กำนันโพธิ์

กำนันโพธิ์ (2522) กำนันโพธิ์ ของ นิมิต ภูมิถาวร สรพงศ์ ชาตรี อำภา ภูษิต วิยะดา อุมารินทร์ รพีพรรณ จินกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กิตติ ดัสกร, เทพ โพธิ์งาม ฯลฯ ถาวร สุวรรณ สร้างบท จุฑาทิพย์ ลีลางาม สร้าง โสฬส บุญยงค์ กำกับการแสดง *ใบปิดวาดโดย ทองดี ชุติพงษ์ภาพยนตร์ สร้าง...