Forgot your password?

A password will be emailed to you.

น.อ.เพิ่ม หงสกุล

คุณนาย ป.4

คุณนาย ป.4

คุณนาย ป.4 (2527) ไอยราโปรโมชั่น เสนอ สนุกขบขันสุดขีด เมื่อ..พุ่มพวง ดวงจันทร์ ดีดตัวเองจากเด็กขายปลา ขึ้นมาเป็น.. คุณนายคับฟ้าชั้นป.4 เด่น..ดัง..ดี..แต่สุดเด๋อ คุณนายป.4 กำกับการแสดงโดย น.อ.เพิ่ม หงสกุล ทูน หิรัญทรัพย์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิภาพร นงนุช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อาสนจินดา, โสฬส อรรถศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิรดา...

กองพันทหารหญิง

กองพันทหารหญิง

T.P.โปรโมชั่น เสนอ พรพรรณ เกษมมัสสุ นำขบวนสาวสวยนับร้อย สู่สนามมหาสนุก… กองพันทหารหญิง ของ “น.อ.เพิ่ม หงสกุล” พรพรรณ เกษมมัสสุ โน้ต เชิญยิ้ม วิยะดา อุมารินทร์ อัญชลี ชัยศิริ, ยอด นครนายก, จันทนา ศิริผล, พิภพ ภู่ภิญโญ, อำนวย ศิริจันทร์, สีดา พัวพิมล, จ่าหลอ, เรวดี, ฉันทนา, ภาวนา, มยุรี อิศรเสนา,...