ทุ่งทมิฬ

ทุ่งทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 24 พฤศจิกายน 2493 ฉายที่ เท็กซัส บริษัทสร้าง ภาณุทัตภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “บรรเลง” จากบทประพันธ์ เรื่อง จ้าวทุ่ง ผู้กํากับ “พันธ์จันทร์”, “ชวาลา” ผู้ถ่ายภาพ นิตย์ ยวงพานิช ผู้พากย์ พันคำ เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องชีวิตที่เป็นไปได้ของลูกชาว ทุ่งเป็นเรื่องของชายใจพระซึ่งถูกเหตุการณ์และเพื่อนฝูง บีบรัดข่มเหงให้เป็นโจร แต่เมื่อกลายเป็นโจรแล้วก็เป็น...