ฉมวกหัก

ฉมวกหัก ฟิล์ม 16  มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ? ตุลาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ชลบุรีภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาวน์ พัฒนพงศ์ ผู้ประพันธ์ “บัว วังเดิม” ผู้ถ่ายภาพ เชาวน์ พัฒนพงศ์ ผู้ลํ เค้าเรื่อง “เรื่องรักระคนเศร้าเร้าใจ การเสีย สละและดุเดือดตื่นเต้นตลอดเรื่อง “ฉมวกหัก” นิยายรัก พิสดาร ซึ่งจะนําความสะเทือนใจทุกด้านทุกมุมให้แก่ ผู้ชมอย่างมหัศจรรย์...