รักประหาร

บางกอกการภาพยนตร์ โดย วินิจ ภักดีวิจิตร ไม่มีใครผิดหวังทั้งชีวิต และไม่มีสักชีวิตที่ผิดหวังกระทั่งตาย วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง รักประหาร ของ นิติกุล สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เศรษฐา ศิระฉายา, ไพโรจน์ ใจสิงห์ วิจิตรา, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมชาย สามิภักดิ์, จุรี โอศิริ, กรรณิการ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ดาวยั่วดวงใหม่ นก...