Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ประทีป โกมลภิส

ฟ้ากำหนด

ฟ้ากำหนด

ฟ้ากำหนด ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 24 กันยายน 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้อํานวยการสร้าง สิ่งหกัณฑ์และเพื่อน ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส เค้าเรื่อง “ชีวิตทุกชีวิต อยู่ใต้ลิขิตของพระพรหม” นักแสดง อารี โทณะวณิก, ลินยู สงวนมณี, วิจิตร คุณาวุฒิ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 27 กันยายน...

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ไอยราโปรโมชั่น เสนอ ยิ่งใหญ่เหนืออิทธิพลทั้ง 9…! ปราบเพื่อปราบให้แผ่นดินสงบ พวกเขาเป็นใคร? มาจากไหน? ใหญ่…เพื่อแผ่นดินนี้หรือ? ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย มนฤดี ยมาภัย เศรษฐา ศิระฉายา นิภาพร นงนุช มานพ อัศวเพ ร่วมด้วย ธิติมา สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ไกร ครรชิต, อนันต์...