สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า เป็นภาพยนตร์สี ขนาด 16 ม.ม. สร้างจากบทละครร้อง สาวเครือฟ้า ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยใช้นามแฝงว่า ประเสริฐอักษร นักแสดงเรื่อง สาวเครือฟ้า 2496 วิไลวรรณ วัฒนพานิช – เครือฟ้า ชลิต สุเสวี – ร้อยตรีพร้อม สุจิตรา ทิพยทัศน์ – จำปา รัตนา ทิพยทัศน์ – สาวคำเจิด สมพงษ์ พงษ์มิตร...