สามชาย

สามชาย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ 20 ตุลาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ประเทืองภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “ปริญญา” เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต ต่อสู้ และรักของลูกผู้ชายหลาย ๆ แบบ” นักแสดง เชาว์แคล่วคล่อง, สมชาย ตัณฑ์กําเนิด, จํารัส สุวคนธ์ (น้อย), แน่งน้อยแสงสุวิมล, สมพล กงสุวรรณ, เกษรา...