Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ป. อินทรปาลิต

เวรสวาท

เวรสวาท

เวรสวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 7 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ฉวีวงศ์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต นักแสดง พรรณี สําเร็จประสงค์, ปรีชา บุณยเกียรติ, เฉลิม บุณยเกียรติ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2495    ...

ทาสทรมาน

ทาสทรมาน

ทาสทรมาน ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 21 กันยายน 2494 ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง ยงศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต สีธรรมชาติสวยสด ชั้นเยี่ยม” นักแสดง สมชาย สามิภักดิ์, ลินดา ชนม์เกษม, สุมิตรา เมรุดิษฐ์, เจริญ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย...

ลูกกำพร้า ภาค 3-4

ลูกกําพร้า ภาค 3 – 4 ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้เขียนบท ชาตรี, กิ่งแก้ว ผู้แต่งบทพากย์ เชาว์พัฒนะ ผู้กํากับ บุญชู เชาว์พัฒนะ ผู้ถ่ายภาพ สดศรี ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ...

เสือสังเวียน

เสือสังเวียน

เสือสังเวียน ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 12 กรกฎาคม 2494 ฉายที่เท็กซัส บริษัทสร้าง ชื่นจิตต์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต จากบทประพันธ์ เรื่อง เสือสังเวียน ผู้พากย์ ปัญญาพล นักแสดง ทองใบ ยนตรกิจ, จงรักษ์ ชีพเป็นสุข,สมเดช ยนตรกิจ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย กันยายน พ.ศ.2493  ...

เสือดำ

เสือดํา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง นาคราชภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ชิตร โปษยานนท์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้กํากับ ชิตร โปษยานนท์ ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ ผู้ล้างฟิล์ม ม.ร.ว. ทันพงศ์ กฤดากร เรื่องย่อ หลังจากการตายของ เสือฝ้าย ผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ เศรษฐีแทนก็เรืองอํานาจและ...

ลูกกำพร้า

ลูกกำพร้า

ลูกกำพร้า ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ 9 มีนาคม 2481 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้พากย์ ลิ้นทอง ไปต่างจังหวัดแล้ว ลูกกําพร้า ของ ป. อินทรปาลิต ภาพยนตร์ไทยพากย์ ของศรีบูรพาภาพยนตร์ วันที่ 4 -6 เมษายน นายที่...

นางนาคพระโขนง

นางนาคพระโขนง ตอนใหม่

นางนาคพระโขนง ตอนใหม่ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์  ลูกกําพร้า” ของ ป. อินทรปาลิต ภาค ๒ สร้างเสร็จแล้ว ฉายพร้อมกับ “นางนาคพระโขนง ตอนใหม่” ที่เฉลิมบุรี วันที่ ๒๕-๒๖-๒๗ และรอบเช้าอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคมนี้ ท่านดูภาค ๑...

ลูกกำพร้า

ลูกกำพร้า ภาค 2

ลูกกําพร้า ภาค 2 ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต   “ลูกกําพร้า” ของ ป. อินทรปาลิต ภาค 2 สร้างเสร็จแล้ว ฉายพร้อมกับ “นางนาคพระโขนง ตอนใหม่” ที่เฉลิมบุรี วันที่ ๒๕-๒๖-๒๗ และรอบเช้าอาทิตย์ที่...

สามเกลอเจอจานผี

สามเกลอเจอจานผี ผู้แต่ง: ป. อินทรปาลิต ผลิตโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์ นักแสดง ล้อต๊อก สมพงษ์ พงษ์มิตร