ลูกผู้ชาย 2495

ลูกผู้ชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 29 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชีวิตของลูกชาวนาที่มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส” นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน, รําเพย ณ นคร ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม...