ถ่านไฟเก่า 2481

ถ่านไฟเก่า Old Flame ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทย จํากัด ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ “ยาขอบ” ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. ผู้บันทึกเสียง ชาญ บุนนาค ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์, ม.ล. พวงร้อย...