ผาโหด

ผาโหด ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ กันยายน 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บรรจง เลาหะจินดา ผู้ประพันธ์ อุษา เข็มเพ็ชร์ ผู้กํากับ รังษี เสวิกุล ผู้เขียนบท รังษี เสวิกุล ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร...