ปางเสือไห้

ปางเสือไห้ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่โรงหนัง ศรีบางลําภู ผู้ประพันธ์ รุ่ง บางหลวง