วนิดา

วนิดา ภาพยนตร์ 16 ม.ม. ผลิตโดย ละโว้ภาพยนตร์ นักแสดง วนิดา พ.ศ. 2496 สมยศ อินทรกำแหง – พันตรีประจักษ์ มหศักดิ์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง – วนิดา วงศ์วิบูลย์ ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา