อำนาจความรัก

อํานาจความรัก ฟิล์ม มม. / ขาวดํา / พากย์? 9 เมษายน 2476 ฉายที่ วัฒนากร บริษัทสร้าง หัสดินทรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ประพันธ์ ศรีบูรพา ผู้กํากับ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ถ่ายภาพ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของความรักที่มีอิทธิพล เหนือสิ่งอื่นใด พิมพ์ ศรีเวียง เป็นแม่ค้าปลาที่ตําบล...