ด่วนเหนือ

เรื่องย่อ ด่วนเหนือ ด่วนเหนือจากกรุงเทพ ฯ ขบวนนี้เข้าเทียบชานชาลาสถานีปากน้ำโพ มีบุคคลที่ลงจากโบกี้ชั้นหนึ่ง คือ เบญจมาส (สุมาลี ทองหล่อ) คุณนายระพี (แก่นใจ มีนกนิษฐ์) คุณน้ายังสาวของเบญจมาส ติดตามด้วย นายแพทย์การุณ สุรกานต์ (อดุลย์ ดุลย์รัตน์) และ คร้าว สุรกานต์ (มิตร ชัยบัญชา) น้องชายคนเล็กของสกุลสุรกานต์ และเป็นน้องต่างมารดาของนายแพทย์การุณ ซึ่งจากนครสวรรค์ไปเป็นเวลา 7 ปี การกลับมาครั้งนี้ของคร้าว เป็นไปตามความต้องการของ ท่านพ่อ (สัมพันธ์ จุมากูล)...