Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ศักดิ์ สุริยา

อาณาจักรนักเลง

อาณาจักรนักเลง

อาณาจักรนักเลง (2521) สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เปิดเผยเบื้องหลัง ขบวนการนักเลงใหญ่ทั่วประเทศ อาณาจักรนักเลง ของ ศักดิ์ สุริยา สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย ไพโรจน์ ใจสิงห์ ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ดวงใจ หทัยกาญจน์ ดวงชีวัน โกมลเสน เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี, ลักษณ์...

ดงเย็น

ดงเย็น

ดงเย็น (2521) จตุรมิตรภาพยนตร์ โดย เฉลียว ภู่วัฒนะนันทกุล จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง ข้าขอตามล้างอธรรม บาปกรรมให้มันลดแห้งลง ดับไฟไหม้พฤกษพง ให้คืนคง เป็น… ดงเย็น ของ ศักดิ์ สุริยา สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ อุมา ไอยทิพย์ มานพ อัศวเทพ เกชา เปลี่ยนวิถี ลักษณ์ อภิชาติ,...

จ้าวธรณี

จ้าวธรณี

จ้าวธรณี (2521) สาทิสภาพยนตร์ เสนอ จ้าวธรณี บทประพันธ์ ศักดิ์ สุริยา สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย สิงหา สุริยงค์ มยุรา ธนะบุตร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ทานทัต วิภาโยธิน, โสฬส บุญยงค์, ชัย อภิชาติ, จิ๋ม ปฏิมา, พีระพล, น้อย เกตุงาม, นาวี วีระโยธิน ขอแนะนำ เพชร ภูไท,...