บางขวาง

บางขวาง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 22 มิถุนายน 2491 ฉายที่ โอเดียน บริษัทสร้าง บริษัทวุฒิวงศ์วัฒนา ผู้อํานวยการสร้าง ปลิว จิยะจันทร์ ผู้ประพันธ์ อดุลย์ ราชวังอินทร์ ผู้แต่งบทพากย์ รัตนา อมัติรัตน์ ผู้ถ่ายภาพ ทัดทรง เสถียรสุต, ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์ ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ...