สวนสน

สวนสน (2515) อินทรวิจิตรภาพยนตร์ น้ำตามีค่า…แพงระยับทุกหยด แต่ปวงประชาทั้งหมด ยินดีจะหลั่งให้ด้วยดวงใจ...เมื่อได้ชม สวนสน อุลตราสโคป 35 ม.ม.สี เสียงในฟิล์ม บทประพันธ์ของ อนุตตรา สุภาว์ เทวกุล สร้างบท พิศมัย วิไลศักดิ์ นำ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ช้องมาศ ภุมรา พบนักรบ นักรักทั้ง 4 พนม นพพร คมน์ อรรฆเดช ลักษณ์ อภิชาติ ขอแนะนำ สุริยา...