Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อรชร

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ (2527) พลสยามภาพยนตร์ เสนอ เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือพสุธายังมี… มือเหนือเมฆ บทประพันธ์ของ “อรชร” เรื่องดังจากนิตยสาร บางกอก สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม รณ ฤทธิชัย, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, โดม สิงห์โมฬี, ราม, ต่อลาภ กำพุศิริ,...

พญายมพนมรุ้ง

พญายมพนมรุ้ง

S โปรดั๊กชั่น โดย เสรี วิริยะศิริกุล พญายมพนมรุ้ง ของ “อรชร” จากนิตยสาร “บางกอก” สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง พิศมัย วิไลศักดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์ ส.อาสนจินดา, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมชาย...

ร้อยป่า 2

ร้อยป่า

ร้อยป่า บางกอกการภาพยนตร์ ฉลอง ภักดีวิจิตร เอาป่าทั้งร้อยมาร้อยให้มันสะใจ ฉลอง ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง ร้อยป่า ของ “อรชร” พันธุ์ บางกอก บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ใหม่ สิริวิมล วีรยุทธ รสโอชา พัชราพรรณ โสภิตา จุติมา บุญญาภรณ์ ทักษิณ แจ่มผล เป็น เสื้อเทิ้ม คริส แคลาย เป็น เลิศ แหลมฉาน สมชาย สามิภักดิ์...

ร้อยป่า

ร้อยป่า

 ร้อยป่าเป็นเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้ชายข้าราชการป่าไม้นาม เสือ กลิ่นสัก ผู้หวงแหนป่าไม้ยิ่งกว่าชีวิต พิษณุภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ อนุชา รัตนมาลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, สาหัส บุญหลง, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, มนัส บุณยเกียรติ, จุรี โอศิริ, พีระพล, เมฆ,...

สันกำแพง

สันกำแพง 2511

สันกำแพง (2511) วัฒนภาพยนตร์ ผู้สร้างหนังเงินล้าน น้อยไจยา-จุฬาตรีคูณ สร้างความรักยิ่งใหญ่อีกครั้ง!!! ในเรื่อง สันกำแพง จากบทประพันธ์ ของ อรชร สมบัติ เมทะนี นำ อรัญญา นามวงษ์ (อีแตน) พบ สุทิศา พัฒนุช (เป็ดน้อย) ร่วมด้วย เสกสรร สัตยา, ชนะ ศรีอุบล, ปริม ประภาพร, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุวิน สว่างรัตน์, สีเทา, ธัญญา...

ไอ้แก่น

ไอ้แก่น

ไอ้แก่น (2524)  ความสนุก สุข หรรษา แก่นแก้ว เก่งกล้า ก๋ากั่น มานพภาพยนตร์ ความสนุก สุข หรรษา แก่นแก้ว เก่งกล้า ก๋ากั๋น ไอ้แก่น ของ “อรชร” พันคำ กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์ วิยะดา อุมารินทร์ ภิญโญ ปานนุ้ย สุเชาว์ พงษ์วิไล เมตตา รุ่งรัตน์,...