Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อรวรรณ

แม่เสือสาว

แม่เสือสาว

แม่เสือสาว ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 24 พฤศจิกายน 2494 ฉายที่นิวโอเดียน ผู้ประพันธ์ อรวรรณ ผู้กํากับ ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร ผู้ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร ธุรกิจกองถ่าย ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร,สวาท รัตนสาสน์, อําพัน ศิระสงเคราะห์, จํานงค์ บุญเหลือ นักแสดง เติม โมรากุล เป็น นายอําเภอ...

ศึก 5 เสือ

ศึก 5 เสือ

ศึก 5 เสือ (2520) พัฒนาภาพยนตร์ ร่วมกับ พูนทรัพย์ฟิล์ม ทุ่มทุนสร้างให้มโหฬาร เรื่องดังทั่วประเทศจากหนังสือ ดาราไทย ศึก 5 เสือ WARRIORS 5 ของ อรวรรณ สมบัติ เมทะนี เป็น กรด แก้วสามสี มานพ อัศวเทพ เป็น วิง ไกรลาศ ครรชิต ขวัญประชา เป็น แสน สุรศักดิ์ ชนะ ศรีอุบล...

ขอบฟ้าเขาเขียว

ขอบฟ้าเขาเขียว

ขอบฟ้าเขาเขียว (2516) อินทรวิจิตรภาพยนตร์ เสนอ ถ้าฉันมีปีก บินได้อย่างนก ฉันจะบินไปให้ไกล จนสุด……. ขอบฟ้าเขาเขียว ของ อรวรรณ 35 ม.ม.ซูเปอร์สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ช้องมาศ ภุมรา สุริยา ชินพันธ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พนม นพพร, ดรุณี ชื่นสกุล, ปริม ประภาพร, ดามพ์ ดัสกร,...

แก้มทอง

แก้มทอง

แก้มทอง (2509) กมลศิลปภาพยนตร์ เสนอ ไชยา สุริยัน รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง อมรา อัศวนนท์ ประชันบทกับ รัตนาภรณ์น้อย อินทรกำแหง ร่วมด้วย ราชันย์ กาญจนมาศ, วิน วิษณุรักษ์, วีนัส ศรีประไพ, สังวรณ์, เมฆ, ชฎาพร วชิรปราณี, รัตนากร อินทรกำแหง, แววตา อาษาสุข, แพร ไพลิน และนักแสดงสมัครเล่น ไชยันต์ รัตนา รัตนาภรณ์...