Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อุษณา เพลิงธรรม

จันดารา

จันดารา 2544

จัน ดารา ภาพยนตร์แนวอิโรติค-ดราม่า เรื่องราวของกรรมระหว่าง “พ่อ” และ “ลูก” ที่มีความสัมพันธ์กันเพียงแต่ในนาม ดำเนินชีวิตด้วยความเคียดแค้นและเกลียดชัง หากแต่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนของกันและกัน และได้สะท้อนให้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิต อันน่าขนลุกขนพองในจิตใจแท้ของมนุษย์ จันดารา ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความผิดพลาดและความเกลียดชัง ดารา ( วัลภา พรหมนวล ) แม่ของ จัน เศรษฐีนีสาวสวยถูก จอม ( ดนัย ชนะชานันต์ ) แฟนของ น้าวาด ( วิภาวี เจริญปุระ ) พร้อมกับสมุนสองคนฉุดไปกระทำชำเรา...

จันดารา

จันดารา

จันดารา เทพกรภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก และเป็นของแสลงอย่างยิ่งสำหรับบุคคลประเภท “มือถือสาก ปากถือศีล” จันดารา ของ อุษณา เพลิงธรรม อรัญญา นามวงษ์ ศิริขวัญ นันทศิริ ประจวบ ฤกษ์ยามดี สมบูรณ์ สุขีนัย ภิญโญ ปานนุ้ย วิทยา สุขดำรงค์ แนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ แสงแข บุญเรือง, จันทร์แรม ปวงจักรทา กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี กำกับการแสดง...