ศาสนารักของนางโจร

ศาสนารักของนางโจร ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ อ. อรรถจินดา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ไสลทิพย์ ตาปนานนท์, ยอดยิ่ง สุวรรณสาคร, อนินทิตา อาขุบุตร