วิวาห์เที่ยงคืน

วิวาห์เที่ยงคืน Midnight Wedding ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง วิวาห์เที่ยงคืน Midnight Wedding ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชลอจิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต วงดนตรี คณะศรีกรุง ผู้แต่งทํานอง...