พี่ชาย

พี่ชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 31 ธันวาคม 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ลูกไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จันตรี สาริกบุตร ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท เนรมิต ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทองปรีชา นักแสดง ส. อาสนจินดา...