Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เพาพงา

หมามุ่ย

หมามุ่ย

หมามุ่ย (2524) นพพรภาพยนตร์ ขนความขบขัน มันแสบทรวง สนุกหายห่วง! เกามันคันกว่าใบตำแย แน่กว่าตัวบุ้งคัน เป็นอาวุธลับที่เหนือชั้น…มันคือ…!! หมามุ่ย ของ เพาพงา พนม นพพร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุริโย มโนรมย์ นพดล ดวงพร, ไกรลาศ เกรียงไกร, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, โพธิ์ขวัญ, โอเลี้ยง, เสกสรร...

อย่าดีกว่า

อย่าดีกว่า

ไม่ว่าหมู่เฮา หรือชาวเมืองใหญ่ ถ้ามันยุ่งกันนัก ก็ท้วงทักค่อยช่วยกันแก้ไข อย่าเอาแต่ดื้อดันจนบรรลัย ขอจงช่วยกันยั้งไว้ว่า..อย่าดีกว่า เมื่อนักเรียนโข่งชาวเขาจอมเฮี้ยวเปรี้ยวสะบัด จารุณี สุขสวัสดิ์ นำทีม นักเรียนแก่ แซวครูหนุ่ม สรพงศ์ ชาตรี ชนิด ตีไม่เลี้ยง อย่าดีกว่า ธรรมจักรภาพยนตร์ โดย เสถียร ธรรมเจริญ ภูมิใจเสนอ ไม่ว่าหมู่เฮา, ชาวเขา, หรือชาวเมืองใหญ่ ถ้ามันยุ่งกันนัก ก็ท้วงทักค่อยช่วยกันแก้ไข อย่าเอาแต่ดื้อรั้นจนบรรลัย ขอจงช่วยกันยั้งไว้ว่า อย่าดีกว่า ของ เพาพงา สรพงศ์ ชาตรี...