เมืองทอง

เมืองทอง ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ โรงหนังวัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้ประพันธ์ เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้กำกับ เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้แต่งบทพากย์ “เพ็ชรัตน์” กับ นางสาวเชื่อม ผู้ถ่ายภาพ เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้ลำดับภาพ เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้พากย์ “เพ็ชรัตน์” กับ นางสาวเชื่อม เรื่องย่อ...