สามปอยหลวง

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ไตรภูมิภาพยนตร์ในความอุปการะของกรมรถไฟไทย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้อํานวยการสร้าง บุญชอบ อ่องสว่าง ผู้ประพันธ์ เวทางค์ ผู้กํากับ ร.ต. ทองอิน บุณยเสนา ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ลําดับภาพ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้กํากับศิลป์ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สนิท...