โตนงาช้าง

โตนงาช้าง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง กรมรถไฟ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ เสาว์ บุญเสนอ ผู้เขียนบท เสาว์ บุญเสนอ ผู้ถ่ายภาพ บุญแท้ เหมะบุตร, วรรณบูลย์ พิทยาคม ผู้กํากับศิลป์ ลมูล อติพยัคฆ์, บุญช่วย ไม่ซุดโทรม เค้าเรื่อง...