Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เสือตุ๋ยต๊ะติ๊งโหน่ง

รัตนาวดี

รัตนาวดี

รัตนาวดี จากจินตนาการอันล้ำลึกของ ว.ณ.ประมวลมารค (ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิต รังสิต) รุจน์ รณภพ เปิดโลกแห่งความรัก โลกแห่งความฝัน เพื่อบันทึกเป็นตำนานรักของราชนิกูลไทยในต่างแดน เรื่องย่อ : ม.จ.หญิงรัตนาวดี (จารุณี สุขสวัสดิ์) หลังจากเรียนจบ ได้เดินทางไปเที่ยวยุโรปพร้อมกับป้าสร้อย (ศรินทิพย์ ศิริวรรณ) ผู้ติดตาม โดยท่านพจน์ปรีชาพี่ของท่านหญิง ได้มีโทรเลขมาบอก ม.จ. ดนัยวัฒนา (เกรียงไกร อุณหนันท์) ล่วงหน้า ฝากฝังให้ดูแลน้องสาวของท่าน แต่ว่าท่านดนัยไม่ได้รับจดหมาย จึงไม่ได้ไปรับ ท่านหญิงรัตนาวดีโกรธมาก ประกาศไม่ให้ใครเอ่ยชื่อให้ได้ยินอีกต่อไป ท่านดนัยกลับมาทราบเรื่องในภายหลัง ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดี...

ปริศนา

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น โดย รุจน์ รณภพ ผู้เคยฝากมืออันลือลั่นมาแล้วจาก “บ้านทรายทอง” “พจมาน สว่างวงศ์” และ “นางสาวโพระดก” ขอเชิญชมภาพยนตร์ยิ่งใหญ่จากบทประพันธ์ยอดเยี่ยม ของ ว.ณ.ประมวลมารค เรื่องย่อ: ปริศนาถูกส่งตัวไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กกับหลวงวิรัช ราชกิจ อาของเธอ ปริศนาเรียนจบแล้วจึงกลับมาอยู่กับแม่ และพี่สาว 2 คน คือ อนงค์ และสิรีที่กรุงเทพฯ เธอสมัครเป็นครูที่โรงเรียนของท่านหญิงรัตนาวดี ซึ่งเป็นน้องของท่านชายพจน์ ท่านหญิงเป็นหัวโจกพาเพื่อนๆเกเร แต่ก็ถูกเธอปราบจนอยู่หมัด ประวิทย์ซึ่งเคยรักอนงค์มาก่อนได้รู้จักกับปริศนา ก็เกิดหลงรักปริศนา ประวิทย์พาปริศนามารู้จักกับท่านชายพจน์ รตีหลงรักท่านชายอยู่แต่ท่านชายเห็นเป็นน้องสาวคนหนึ่ง ประวิทย์บอกรักปริศนา เธอต่อว่ากลับไป...