หยกแก้ว

หยกแก้ว ลดาพรรณภาพยนตร์ ส่งความสุขปีใหม่แฟนภาพยนตร์ 3 ปีซ้อน 07 ครึกโครม คือ ชโลมเลือด 08 คึกคัก คือ เลิศชาย 09 เหนือกว่า 2 ปีที่แล้วต้อง หยกแก้ว ของ “แก้วฟ้า” นำโดยคู่พระคู่นางที่นิยมที่สุดแห่งยุค มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, พงษ์ลดา...