นักฆ่าขาอ่อน

นักฆ่าขาอ่อน (2529) เอ.เอส.โปรดักชั่น เสนอ ร่างกายเป็นเพียง…ผงธุลี! เธอยอมเปลือยร่างอันเร่าร้อนเพื่อฆ่า..? นักฆ่าขาอ่อน ของ..”แมน ทรนง” ขอแนะนำดาวโป๊ มรกต มณีพงศ์ สาวปึ้ก ดุดัน เปลือยถึงใจ! เอกพงษ์ วงศ์ชาตรี ปาริชาติ วิริยานุภาพ สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เกรียง ชัยพฤกษ์, ชาติ ชัชวาลย์ พรพงษ์ ดำเนินงาน สุริยะ พงษ์ไทย อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ กามนิต...