กอกาหลง

กอกาหลง ภาพยนตร์ไทยสีธรรมชาติล้วน งามละลานตา น่าชมเช่นเดียวกับ “สามปอยหลวง” เชาวนพัฒน์ จะพากย์ ให้ท่านชม ในพระนคร เร็ว ๆ นี้ กอกาหลง นําโดย พิบูลย์ ยมจินดา เทียมน้อย หนุ่มที่สวรรค์ ได้จากจันทบุรี – แห่ง “จันทโรภาส” ประกอบด้วยตลกขนาด ***** คือ สมบุญ (แว่นตาโต) – ประนต ท่านต้องการรสใด ๆ ในความบรรเทองจากการชมภาพยนตร์ จะพบพร้อมทุกรสใน “กอ...