มาริยานางในเกาะนรก

มาริยานางในเกาะนรก ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 30 กันยายน 2495 ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้เขียนบท ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้ประพันธ์เพลง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นักแสดง นายพลตรี พระยาจินดาจักรรัตน์, นายหลุย คีรีวัตร์, พ.อ.พระยาสุรพันธ์เสนีย์,...