Forgot your password?

A password will be emailed to you.

กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน

ล่าทรชน

ล่าทรชน

ล่าทรชน ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 12 สิงหาคม 2495 ที่่ดรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง ในราชการ กรมรถรบ กองทัพบก ผู้พากย์ จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง เมืองเริง ปัทมินทร์,กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน

แม่ค้าปลาสด

แม่ค้าปลาสด ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 4 กันยายน 2496 ฉายที่ พัฒนากร นักแสดง ดอกดิน กัญญามาลย์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, ชูศรี      

แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์ นักแสดง เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต      

ศึกแสนปม

ศึกแสนปม ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 31 กรกฎาคม 2494 ฉายที่ พัฒนากร นักแสดง ส.อาสนจินดา, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน,จวง ยอดกลกิจ