ลูกเมียน้อย

ลูกเมียน้อย ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 7 ธันวาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี นักแสดง จันตรี สาริกบุตร, พเยาว์ สาริกบุตร, กิตติ เพ็ญจันทร์