Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จักรี จันทร์กล่ำ

ด๊อกเตอร์ครก

ด๊อกเตอร์ครก เรื่องย่อ: สร้างจากวรรณกรรมของของ ไมตรี ลิมปิชาติ เรื่องของการพยายามต่อสู้ชีวิตของหนุ่มยากจนชาวปักษ์ใต้ ที่พยายามสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตที่ด้อยโอกาสของตัว และก็ประวบความสำเร็จในสิ่งที่ไขว่คว้า นักแสดง: พลรัตน์ รอดรักษา     วิชชุดา สวนสุวรรณ     จักรี จันทร์กล่ำ     วัชระ บุรพรัตน์     สกุล หงษ์ทอง     วันที่เข้าฉาย: 30 พฤษภาคม 2535  ...

รักกันวันล่ะนิด

รักกันวันละนิด

รักกันวันละนิด พรพจน์ฟิล์ม ผู้สร้าง แม่กาวาง แม่ดอกกระถิน ขอคาระแด่ยอดศิลปิน อโนเชาว์ ยอดบุตร ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ รักกันวันละนิด เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ อโนเชาว์ ยอดบุตร ได้แสดงไว้ ก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทรา หนึ่ง ต้อ อังคาร และเหมียว ถูกส่งตัวเข้าไปรับการอบรมที่โรงเรียนสอนมารยาท โดยมี “วิไล” เป็นคุณครู ป้าของวิได้หมายตา “ชีวิน” หนุ่มนักธุรกิจอนาคตไกลไว้ให้กับเธอ โดยที่ไม่รู้ว่าเธอกำลังคบกับ “เอก” หนุ่มนักโฆษณา วิต้องไปทำงานกับชีวินตามคำสั่งของป้า ทำให้เอกรู้สึกห่างเหินกับวิมากขึ้น นักแสดง: สรพงศ์ ชาตรี...