Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จำรัส สุวคนธ์

วิวาห์มัจจุราช

วิวาห์มัจจุราช 16 มม. / สี? / พากย์? ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี เค้าเรื่อง “เมื่อเสือถูกสังหาร ลูกเสือตาม พยาบาท!” นักแสดง จํารัส สุวคนธ์ (น้อย), รจนา มาลัยทอง, ประยูร สดแจ่มศรี,      

กลัวเมีย

กลัวเมีย

กลัวเมีย เป็นภาพยนต์พูด ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร ผู้ประพันธ์คําร้อง จํารัส รวยนิรันดร์ เรื่องย่อ จํารัส เป็นผู้จัดการบริษัทสากลประกันภัย มีภรรยาชื่อ...

เลือดชาวนา

เลือดชาวนา

เลือดชาวนา   เลือดชาวนา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เชื้อ อินทรทูต ผู้กํากับ ศรีสุข วสุวัต, เชื้อ อินทรทูต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, ศรีศุข วสุวัต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต...

ไม่เคยรัก

ไม่เคยรัก

ไม่เคยรัก ไม่เคยรัก Bachelor in Love ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 31 พฤษภาคม 2483 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เปรมไชยา ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัด ผู้ลําดับภาพ...

หลอกเมีย

หลอกเมีย

หลอกเมีย (The Husband Misbeheaves) ฟิล์ม 35 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ เปล่ง ศุขวีระยะ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...

ในสวนรัก

ในสวนรัก

ในสวนรัก (Garden of Love) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์ ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้กํากับศิลป์ แนมศิลป ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

 น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อปลอบใจประชาชน จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2485 ตามนโยบายของท่านผู้นำ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ถ่ายทำช่วงน้ำท่วมพระนคร ตุลาคม 2485 และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ ศรีกรุงในชื่อ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด (ในยุคแรก) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง / ความยาว ….. นาที ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เค้าเรื่อง “เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม...