Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชลิต สุเสวี

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง 2499

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง 2499 ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 เมษายน 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้ประพันธ์ ก.สุรางคนางค์ จากนิยายเรื่อง ดอกฟ้า เรื่องย่อ เมื่อหมดตัว โดม จึงถูก สารภี...

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์ ชุมนุมดาราเอกแห่งจอเงินในภาพยนตร์ สีสวยงามระยับ สร้างจากบทประพันธ์ของ วรรณสิริ โชคมนุษย์ เรื่องของหลายชีวิตที่โชคชะตาได้หมุนเวียนให้มาพบกัน แต่ละชีวิตมีทั้งความสมหวังและเศร้าหมองและมีทั้งหัวเราะและน้ำตา นำแสดง โดย ชลิต สุเสวี ประภาพรรณ นาคทอง ฉลอง สิมะเสถียร สุพรรณ บูรณะพิมพ์ สมชาย สามิภักดิ์ กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี  

ชตารัก

ชตารัก

ชตารัก ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน ชตารัก สี เสียง ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม แรงพยาบาทที่ดุดัน ชตารัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว …. นาที 21 พฤศจิกายน...

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 16 มกราคม 2496 ฉายที่ โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน บริษัทสร้าง ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง กมล โกมลมิศร์ ผู้ประพันธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้กํากับ “มารุต” ผู้เขียนบท ทวี ณ บางช้าง ผู้ถ่ายภาพ แท้...