Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชลิต สุเสวี

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์ ชุมนุมดาราเอกแห่งจอเงินในภาพยนตร์ สีสวยงามระยับ สร้างจากบทประพันธ์ของ วรรณสิริ โชคมนุษย์ เรื่องของหลายชีวิตที่โชคชะตาได้หมุนเวียนให้มาพบกัน แต่ละชีวิตมีทั้งความสมหวังและเศร้าหมองและมีทั้งหัวเราะและน้ำตา นำแสดง โดย ชลิต สุเสวี ประภาพรรณ นาคทอง ฉลอง สิมะเสถียร สุพรรณ บูรณะพิมพ์ สมชาย สามิภักดิ์ กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี  

ชตารัก

ชตารัก

ชตารัก ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน ชตารัก สี เสียง ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า นำโดย ชลิต สุเสวี สมพิศ วรางคณาง ไพลิน โพธิ์ไทร ไสว ทรัพย์สุนทร สุเทพ เหมือนประสิทธิ์เวช ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม แรงพยาบาที่ดุดัน ส.ทิฆ้มพร อำนวยการสร้าง สุจินต์ สุทธิวรรณ...

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า เป็นภาพยนตร์สี ขนาด 16 ม.ม. สร้างจากบทละครร้อง สาวเครือฟ้า ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยใช้นามแฝงว่า ประเสริฐอักษร นักแสดงเรื่อง สาวเครือฟ้า 2496 วิไลวรรณ วัฒนพานิช – เครือฟ้า ชลิต สุเสวี – ร้อยตรีพร้อม สุจิตรา ทิพยทัศน์ – จำปา รัตนา ทิพยทัศน์ – สาวคำเจิด สมพงษ์ พงษ์มิตร...