จ๊ะเอ๋

จ๊ะเอ๋ เรื่องจ๊ะเอ๋เป็นหนังสั้น ที่ฉายก่อนการฉายภาพยนตร์เรื่อง ตื่นเขย ซึ่งสมัยนั้นจะเรียกว่า “หนังประกอบ” (Supporter) และเป็นหนังไทยเรื่องแรก ที่ใช้ สุนัขไทย เข้ามาแสดงด้วย ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง จํานวน 2 ม้วน ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต นักแสดง ทองต่อ จาตุรงคกุล...