Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชูศรี โรจนประดิษฐ์

แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์ นักแสดง เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต      

ปู่โสมอาละวาด

ปู่โสมอาละวาด 16 มม. / สี? / พากย์? ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี นักแสดง ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมพงษ์ วงษ์รักไทย, เสน่ห์, แน่งน้อย, ทองฮะ, ทองแป๊ะ      

สร้อยไข่มุกด์

สร้อยไข่มุกต์

สร้อยไข่มุกด์ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2499 ฉายที่เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง ส. วัฒนาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนียง – จินตนา ผู้กํากับ ส. คราประยูร ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูล พิทยาคม ผู้พากย์ เสนาะ ศรีพยัคฆ์, สนาน...