บ้านไร่นาเรา

บ้านไร่นาเรา บ้านไร่นาเรา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 30 เมษายน 2485 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง กองภาพยนตร์ทหาร ผู้ประพันธ์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ให้เค้าโครงเรื่อง) ผู้กํากับ ทองอินฯ และ เนรมิต ผู้เขียนบท ส.กาญจนาคพันธุ์ ผู้ถ่ายภาพ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ลําดับภาพ เจือ มิสร่างสุข,...