แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์ นักแสดง เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต