มนุษย์ผีสิง

นักแสดง: ทม วิศวชาติ ทิพย์มณี พรรณพิไล อบ บุญติด สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม สมศรี อรรถจินดา ก๊กเฮง ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี