Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นรีรัตน์ มนต์ศิริ

กำนันแหนบทอง

กำนันแหนบทอง

กำนันแหนบทอง (2529) P.D.N. โปรดักชั่น เสนอ ผลงานยอดเยี่ยมของกำนันนักสู้… กำนันแหนบทอง สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ วีระยุทธ รสโอชา สุนิสา คราประยูร มุกรินทร์ มนตรีพงศ์, จีรวรรณ คราประยูร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จักรกฤช, ฉัตร มงคลชัย, เชาว์ อภิชาติ, จำเริญ แก้วดี, แป้น, โต, เพริด, ชาษา, สมศักดิ์, เป้า...

เสือใบ (2527)

เสือใบ

จากเรื่องจริงของจอมโจรเสือใบ ที่เป็นข่าวจาก นสพ.ไทยรัฐมาแล้ว เรื่องราวของจอมโจร ชื่อดัง ที่ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นทั้งภาพยนต์และละครโทรทัศน์ กับเวอร์ชั่นดั้งเดิม ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่อีกในปัจจุบัน เสือใบ (2527) สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา จากเรื่องจริงของจอมโจรเสือใบ ที่เป็นข่าวจากน.ส.พ.ไทยรัฐมาแล้ว เสือใบ ไชยัณห์ สรไกร สมบัติ เมทะนี โกวิท วัฒนกุล ดามพ์ เผด็จดัสกร นรีรัตน์ มนต์ศิริ อุษณี ชัยมงคล รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พีระศักดิ์ บาเย, นที,...