ไซอิ๋ว ฉบับครูมี

ไซอิ๋ว ฉบับครูมี ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว ….. นาที ฉายเมื่อ 4 เมษายน 2495 โรงภาพยนตร์ เท็กซัส บริษัทสร้าง ปัญญาพลภาพยนตร์ ผู้พากย์ “ปัญญาพล” นักแสดง เพ็ญ ปัญญาพล, อาคม ฉายาคม, พยงค์ มุกดา, บังเละ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยในนิยายจีน เรื่อง...