สินในน้ำ

สินในน้ำ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายเมื่อ กันยายน 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุ่นเรือน เติมปัญญา ผู้ประพันธ์ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้กํากับ ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์ ผู้ถ่ายภาพ ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์ ผู้พากย์ รุจิกร และ...