Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ปาริชาติ วิริยานุภาพ

เปิดบัญชีฆ่า

เปิดบัญชีฆ่า

เปิดบัญชีฆ่า (2529) รุ่งวัฒนาโปรโมชั่น เสนอ บัญชีหนี้ชำระด้วยเงิน บัญชีแค้นชำระด้วยความตาย เปิดบัญชีฆ่า ศิษย์วิษณุ บทประพันธ์ สรพงศ์ ชาตรี ไชยา สุริยัน โกวิท วัฒนกุล ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์, ต่อลาภ กำพุศิริ, แดง ซ่าส์, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์ ขอแนะนำนางเอกใหม่ ปาริชาติ วิริยานุภาพ มานพ ไชยชุมพล ดำเนินงาน บุญยงค์...

นักฆ่าขาอ่อน

นักฆ่าขาอ่อน

นักฆ่าขาอ่อน (2529) เอ.เอส.โปรดักชั่น เสนอ ร่างกายเป็นเพียง…ผงธุลี! เธอยอมเปลือยร่างอันเร่าร้อนเพื่อฆ่า..? นักฆ่าขาอ่อน ของ..”แมน ทรนง” ขอแนะนำดาวโป๊ มรกต มณีพงศ์ สาวปึ้ก ดุดัน เปลือยถึงใจ! เอกพงษ์ วงศ์ชาตรี ปาริชาติ วิริยานุภาพ สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เกรียง ชัยพฤกษ์, ชาติ ชัชวาลย์ พรพงษ์ ดำเนินงาน สุริยะ พงษ์ไทย อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ กามนิต...