ถิ่นคาวเลือด

ถิ่นคาวเลือด ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 มกราคม 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง (ห้องฉายเล็ก) บริษัทสร้าง บริรักษ์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จันทร์เพ็ญ ผู้กํากับ เอิบ กันตะถาวร ผู้เขียนบท เอิบ กันตะถาวร ผู้ถ่ายภาพ ผะอบ ฤกษสะสาร เรื่องย่อ เมื่อบัญชีรายได้ของบริษัทไทยป่าสัก ที่สาขานครเชียงใหม่ หายไปจํานวนมาก ทางบริษัทได้ส่ง สด...